Top
PRICE LIST / ราคา
ราคาเริ่มต้นที่
250.00 ฿
รายการ
- เปลี่ยนถ่านนาฬิกา - เช็คระบบกันน้ำ
- เช็ดฝ้า - เปลี่ยนซีนยางกันน้ำ
ราคาเริ่มต้นที่
450.00 ฿
รายการ
- สายนาฬิกาประเภทหนัง
- สายนาฬิกาประเภทยาง
ราคาเริ่มต้นที่
650.00 ฿
รายการ
- สายนาฬิกาโลหะ
ราคาเริ่มต้นที่
1,500.00 ฿
รายการ
- ตัวเรือน
ราคาเริ่มต้นที่
350.00 ฿
รายการ
- กระจก
ราคาเริ่มต้นที่
350.00 ฿
รายการ
- เม็ดมะยม
- เข็ม
ราคาเริ่มต้นที่
2,000.00 ฿
รายการ
- เปลี่ยนเครื่อง ออโต้
ราคาเริ่มต้นที่
1,000.00 ฿
รายการ
- เปลี่ยนเครื่อง ควอรซ์
ราคาเริ่มต้นที่
1,000.00 ฿
รายการ
- ล้างเครื่อง ออโต้
ราคาเริ่มต้นที่
500.00 ฿
รายการ
- ล้างเครื่อง ควอรซ์
- หน้าปัด
ราคาเริ่มต้นที่
100.00 ฿
รายการ
- สกรู
- คริสตัล
*** โดยขึ้นอยู่กับแบรนด์ไม่สามารถใส่ทดแทนกันได้ต้องเป็นอะไหล่เฉพาะ ตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ***